PRIVACY VERKLARING VAN VLOERENBAAS B.V.


In de showroom en via de website www.vloerenbaas.nl van VloerenBaas B.V. (hierna: “VloerenBaas”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VloerenBaas acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Jou eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring en cookieverklaring zijn voor het laatst aangepast op 12 september 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, zowel in de showroom als online, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in je bestellingen te verkrijgen. Met een account heb je de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen. Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels contactformulieren, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Het is mogelijk dat wij gegevens van je verzamelen middels prijsvragen en andere acties/activiteiten waar je aan hebt deelgenomen en je gegevens hebt achtergelaten.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc.), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen, het aanmaken van een account en het invullen van een contactformulier):

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Betaalgegevens;
 • Inloggegevens van jouw account inclusief jouw productvoorkeuren;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het bestellen van artikelen en diensten via de website en onze showroom en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het afhandelen van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 • het na jouw toestemming aanbieden van gepersonaliseerd productaanbod en content op de website onder andere op basis van je interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 • het na jouw toestemming verzenden van gepersonaliseerde berichten op basis van onder andere je interesses en je aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over;
 • het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties en andere aangelegenheden;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.
 • We leggen eventueel camerabeelden in een aantal van onze showrooms vast voor de veiligheid van onze klanten, medewerkers en eigendommen. Maximaal bewaartermijn van de beelden is 8 weken, tenzij er sprake is van een incident.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met VloerenBaas een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal VloerenBaas mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren, bijvoorbeeld zo lang je jouw account niet hebt verwijderd. Heb je iets gekocht dan bedraagt de maximale bewaartermijn, vanwege wetgeving, zeven jaar na de laatste aankoop.

E-mail

Wij kunnen je, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je naam en adresgegevens doorgegeven aan de pakket- en leverdiensten die jouw bestelling afleveren, toeleveranciers die het product op maat volgens jouw wensen vervaardigen, stoffeerders/plaatsers die jouw product plaatsen en technische partners die diensten leveren om je gegevens op te slaan of onze website onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering

Wij kunnen je persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door jouw persoonlijke (offline) gegevens, bijvoorbeeld van je account, te koppelen aan je andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien je hier toestemming voor hebt gegeven bij deze partij of bij ons. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een kredietcheck uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met je communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde blijven waarborgen en in het geval VloerenBaas van profilering gebruik zal maken, heb je het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies VloerenBaas plaatst.

Cookie verklaring

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen als “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – zoals bijvoorbeeld adverteerders – die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden wij deze inzetten.

Deze cookieverklaring is van toepassing op VloerenBaas en vloerenbaas.nl.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:

 1. het onthouden van stalen die u aan uw boodschappenmandje toevoegt tijdens het online surfen
 2. het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het bestellen, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 3. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 4. het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 5. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 6. het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 7. het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 8. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 9. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 10. de mogelijkheid om te reageren op onze website

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij op deze manier verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de website.

Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. VloerenBaas heeft hier geen invloed op.

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat u zelfs bepaalde delen van de website helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer gerelateerd aan uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen van tijd tot tijd aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met VloerenBaas.


Call Now Button